top of page

Om mig

Jeg er 33 år, vokset op og har læst både i Danmark, USA og England. Jeg nyder at læse Ursula K Le Guin og Eva Illouz. 

2017 Uddannet læge fra Københavns Universitet

2017 Mastergrad i Psykiatri fra Oxford Universitet

2018 Selvstændigt virke i Danmark og Sverige

2019 Reservelæge i psykiatrien i København

2020 Forsker i affektive lidelser

2021 PhD-studerende i depression, Rigshospitalet
2022 Ekstern lektor, Københavns Universitet

Nødvendig viden

 • Henvisning ikke nødvendig. Jeg er ikke en del af sygesikringen.

 • Jeg kan ikke henvise via sygesikringen til psykolog, det kan kun egen læge. PMD er ikke en indikation for tilskud.

 • Samtaler tilbydes i mit hjemmekontor eller via Skype eller Facetime

 • Jeg udskriver ikke medicinsk cannabis og behandler ikke patienter med samtidigt stof- eller alkoholmisbrug.

 • Jeg er læge og forsker i psykiatri. Jeg er ikke psykolog, speciallæge i psykiatri, gynækologi eller almen medicin.

 • Jeg er ikke tilknyttet industrien og modtager ikke honorarer.

 • Jeg ejer ikke aktier i noget af den medicin jeg udskriver.

 • Som læge har jeg journalføringspligt og opbevarer person-oplysninger om dig, så længe jeg varetager din behandling og i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen.

 • Andre læger, forsikringsselskaber eller instanser kan kun få adgang til din journal med dit samtykke.

 • Jeg har ikke adgang til din journal fra sygehuset eller egen læge.

 • Se yderligere privatlivspolitikken.

Kontakt mig

Tak for din besked. Jeg svarer tilbage inden for tre dage.

Kontakt
bottom of page